• VSR
  • VSR
  • VSR
  • VSR

Eigen inzet pechhulp VSR pas

MOBILITEISPAS HULP INGEVAL VAN EIGEN INZET

Er worden regelmatig vragen gesteld over eigen inzet (en vergoeding) ingeval je zélf door de alarmcentrale wordt opgeroepen om hulp te verlenen en/of een leenauto te verstrekken. 

Vraag:

Kunnen we zelf worden ingezet bij het ophalen van een auto met pech en hoe kan dan de leenauto geregeld worden?

 

Ja, binnen 30 km van een lid van de vereniging wordt je door de alarmcentrale gebeld.

• je moet dan met de alarmcentrale afspreken of je wel of niet in staat bent om de auto te halen en of je wel of niet in staat bent om een vervangende auto te leveren wanneer de reparatie niet in 1 dag klaar kan zijn. Ook als het je niet uitkomt moet je dat meteen melden, dan kan de alarmcentrale verder.

• indien opdracht aan je wordt gegeven om de auto op te halen en/of een vervangende auto te leveren, krijgt je een opdracht nummer. Dit nummer is de referentie die op de factuur moet komen die je stuurt naar de VHD.

vergoeding voor afslepen: Er is GEEN vast bedrag afgesproken voor het afslepen van de auto. De Bovemij gaat ervan uit dat dit een redelijk bedrag zal zijn. Vervangende auto: Voor inzet van een vervangende auto is geregeld dat dit een GELIJKWAARDIGE auto moet zijn, m.a.w. er wordt ook hier niet gewerkt met een vast tarief! Ook hier zegt de BOVEMIJ dat het redelijk moet zijn en goed verklaarbaar. In ons private label mobiliteitspas verhaal voor VETOS, PCA, VSR en inmiddels ook MBSG, hebben we dus GEEN vaste tarieven hiervoor. Inzet in eigen woonplaats: Is per merkspecialistenvereniging geregeld.

 

Factuuradres ingeval van inzet is:
VHD t.a.v. afdeling reclamatiebeheer,
Postbus 2170
7420 AD Deventer

let op: altijd opdrachtnummer en kenteken opgeven!

Meer dan 30 km weg

Wanneer een auto op meer dan 30 km van het bedrijf staat, wordt gewerkt met gecontracteerde bergingsbedrijven, die de auto of naar de dichtstbijzijnde BOVAG bedrijf brengen, of naar het betreffende verenigingslid waar de auto normaal in onderhoud is (die dus ook de pas heeft uitgegeven) wanneer het meteen duidelijk is dat de auto NIET IN 1 DAG kan worden gerepareerd!

De alarmcentrale vraagt aan de reparerende dealer of er een vervangende auto beschikbaar is voor het geval de reparatie te lang gaat duren. Ook hier moet je opdracht hebben van de alarmcentrale om dit aan te bieden!

 

Belangrijk:
• het pechgeval moet altijd EERST via het alarmnummer worden gemeld, voordat een je in actie kunt komen. Dit dan pas nadat een opdrachtnummer is afgegeven!

• inzet van een kraanwagen of leenauto zonder VOORAFGAAND akkoord van de alarmcentrale, levert onzekerheid bij de vergoedingen op, men is dan niet verplicht om iets te vergoeden....

• onze alarmcentrale is de VHD ( een centrale, opgezet door de verzekeraars). De vergoedingen worden geregeld via de Bovemij. Te bereiken via het nummer op de alarmkaart of 0570-783100

 

Aanvulling op de uitleg van de dekking door Bovemij, vanaf juli 2007:

aanhangwagens en caravans:

 wanneer een auto stilvalt door AUTO-pech (dus geen pech aan de caravan of aanhangwagen), wordt bij het afslepen OOK de caravan/ahw afgesleept naar hetzelfde adres!!

 Voor de aanhangwagen of caravan bevelen we een aparte verzekering aan, die ook uitkeert als de caravan of aanhangwagen oorzaak is van de pech.

 Bij een vervangende auto worden gezocht naar een auto met trekhaak!

 Moet de auto terug naar Nederland vanwege "niet te repareren", dan wordt ook vervoer geregeld voor de aanhangwagen of caravan! 

bovag0  TotalLogo  carm0 carmf0